16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 240
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 266
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 290
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 297
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 266
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 289
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 322
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 414
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 249
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 294

נתונים נוספים