16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 582
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 568
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 598
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 649
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 540
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 577
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 698
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 699
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 533
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 628

נתונים נוספים