16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 740
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 710
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 771
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 817
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 707
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 746
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 861
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 846
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 684
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 782

נתונים נוספים