16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 421
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 444
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 462
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 490
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 393
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 458
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 573
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 581
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 403
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 480

נתונים נוספים