16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 463
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 461
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 487
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 542
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 422
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 484
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 606
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 611
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 438
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 518

נתונים נוספים