16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 257
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 283
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 307
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 312
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 280
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 305
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 333
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 427
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 263
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 316

נתונים נוספים