16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 705
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 683
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 730
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 783
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 669
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 711
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 825
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 811
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 648
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 749

נתונים נוספים