16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 543
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 531
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 557
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 607
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 498
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 543
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 668
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 669
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 500
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 589

נתונים נוספים