16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 299
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 326
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 347
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 362
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 309
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 344
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 406
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 470
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 309
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 346

נתונים נוספים