16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 229
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 253
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 282
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 286
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 253
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 276
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 313
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 404
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 237
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 284

נתונים נוספים