16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 365
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 405
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 416
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 429
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 352
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 408
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 513
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 529
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 358
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 421

נתונים נוספים