16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 556
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 544
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 571
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 618
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 518
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 560
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 679
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 681
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 511
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 603

נתונים נוספים