16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 670
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 654
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 694
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 745
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 630
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 670
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 790
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 781
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 617
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 713

נתונים נוספים