16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 274
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 302
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 326
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 342
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 293
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 328
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 377
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 453
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 292
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 334

נתונים נוספים