16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 333
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 367
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 391
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 400
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 323
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 386
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 443
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 493
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 342
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 375

נתונים נוספים