16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 518
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 504
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 532
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 588
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 474
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 517
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 647
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 648
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 481
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 567

נתונים נוספים