16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 400
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 430
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 443
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 461
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 374
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 438
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 548
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 563
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 387
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 451

נתונים נוספים