16 א מדיניות ישראל

כתבים ומאמרים המבטאים את מדיניותה השלטונית של מדינת ישראל בתחומי פעולה שונים, כלפי גורמים מבית ומחוץ.

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נבואת ירמיהו נכתב על ידי ohad kamin 618
עצירת ההזרמות נכתב על ידי ohad kamin 604
ישראל והצדק נכתב על ידי ohad kamin 637
בעיית הפליטים נכתב על ידי ohad kamin 687
ישראל הכוזבת נכתב על ידי ohad kamin 580
מדיניות חלוקת משאבים נכתב על ידי ohad kamin 615
פולארד ואמריקה הכמו-ידידותית נכתב על ידי ohad kamin 734
נדיבות פושעת נכתב על ידי ohad kamin 731
נצחון עכשיו נכתב על ידי ohad kamin 565
הזדמנות מוחמצת נכתב על ידי ohad kamin 661

נתונים נוספים