16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
סכנה נכתב על ידי ohad kamin 552
סכנה נכתב על ידי ohad kamin 632
סוציאליזם בעור פאשיזם נכתב על ידי ohad kamin 624
חמרניות בפועל נכתב על ידי ohad kamin 603
בדיה נכתב על ידי ohad kamin 493
שוד מתורץ נכתב על ידי ohad kamin 642
הכיבוש המשחית נכתב על ידי ohad kamin 490
הסוציאליזם כמחלת נפש נכתב על ידי ohad kamin 621
השקר היפה נכתב על ידי ohad kamin 745
ברית הסוציאליזם והאנטישמיות נכתב על ידי ohad kamin 625

נתונים נוספים