16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
נגד החיים נכתב על ידי ohad kamin 602
מחשבתו של רוצח נכתב על ידי ohad kamin 515
מדינת ה"סעד" נכתב על ידי ohad kamin 387
מאחורי המסכה נכתב על ידי ohad kamin 299
לקראת האחד במאי נכתב על ידי ohad kamin 528
כפייתיות הסוציאליזם המקומי נכתב על ידי ohad kamin 493
ישראל ומניע הרווח נכתב על ידי ohad kamin 537
יסוד הנטישה נכתב על ידי ohad kamin 527
חוסר אושר מלאכותי נכתב על ידי ohad kamin 471
השודד נכתב על ידי ohad kamin 561

נתונים נוספים