16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הפשע המטעה נכתב על ידי ohad kamin 454
הסוציאליזם כקולקטיביזם נכתב על ידי ohad kamin 473
הסוציאליזם במערומיו נכתב על ידי ohad kamin 376
המדינה הסוציאליסטית נכתב על ידי ohad kamin 320
הכשל הסוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 423
היסוד החומרני של הסוציאליזם נכתב על ידי ohad kamin 464
החוזה החברתי והמס נכתב על ידי ohad kamin 542
הונאה נכתב על ידי ohad kamin 466
הדת לעומת הסוציאליזם נכתב על ידי ohad kamin 556
הדרך לגיהנום נכתב על ידי ohad kamin 498

נתונים נוספים