16 ד סוציאליסטים

בדרך זו או אחרת מהווה האידיאולוגיה הסוציאליסטית את הכסות הרעיונית של זרוע החמס הציבורית, המוציאה את משאבי הציבור בתירוץ שהדבר נעשה כדי להיטיב עימו. במדור זה מאמרי ביקורת לגבי השיטה הסוציאליסטית ונזקיה הרבים או, במיקוד יתר, תיאור החלק של ה"ליסטים" בתוך ההתיימרות ה"חברתאית".

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
סוציאליזם רמאי נכתב על ידי ohad kamin 863
תיווך לקוי נכתב על ידי ohad kamin 696
תדמית של דאגה נכתב על ידי ohad kamin 618
קשר הטרור החדש נכתב על ידי ohad kamin 634
צדק צדק תרמוס נכתב על ידי ohad kamin 2253
צדק סוציאליסטי נכתב על ידי ohad kamin 34193
עולם במסכה נכתב על ידי ohad kamin 519
סוציאליזם ישראלי ונציול-סוציאליזם נכתב על ידי ohad kamin 549
סובייקטיביזם מקומי נכתב על ידי ohad kamin 397
סבל ממוסד נכתב על ידי ohad kamin 752

נתונים נוספים