הליסטים שלנו

הליסטים שלנו

על הסוציאליזם הישראלי

במה שניתן לכנות צירוף מקרים מוזר, נראה שהרבה שנים לפני שעלתה השיטה הסוציאליסטית על בימתו של העולם המודרני נקבעה דרגתה המוסרית בעולם היהודי על ידי המלה/מושג "ליסטים", שמשמעה שודד או אם תרצו, גזלן אלים הפועל בכוח הזרוע. זכירת מושג זה או, באופן ממוקד יותר, זכירת היותו של מושג זה ביטוי מדוייק להמחשת פעולתה של השיטה הסוציאליסטית בעולמנו התרבותי-פוליטי, נעשית בהירה ביותר בעקבות הקשר הלשוני-צלילי, שכן הסוציאליזם לאמיתו איננו אלא שוד אלים המאורגן על ידי כנופיית המדינה הפושעת, אשר מוציאה מידי אזרחיה חלק ניכר מרכושם בתואנות שווא שהידועה בהן היא שהכסף שנגזל משמש למטרת עזרה לחלשים. בפועל, קשורה אכן מאד פעולת הליסטים לחלשים כי כל מה שמדינת הליסטים עושה באמת הוא להעשיר את עצמה (ואת הקרובים לצלחתה) ובמקביל להחליש את כל שאר אזרחיה.   

 

נתונים נוספים