לא לגיטימי

לא לגיטימי

לפני יותר מ50 שנה נכבשה ארץ ישראל על ידי משטר סוציאליסטי דיקטטורי ואלים. מכיוון שהסוציאליזם מבוסס על פגיעה בזכות הקנין ולפיכך סותר מבחינה עקרונית את היהדות ואת דת ישראל המקדשים ערך זה אין לו, לסוציאליזם, לגיטמיציה שלטונית בישראל יותר משבישראל תשלוט מפלגה מוסלמית או בודהיסטית אפילו בהתחשב בעובדה שהבודהיזם אינו כה סותר את היהדות כמו הסוציאליזם.

נתונים נוספים