אבטלה סמויה

אבטלה סמויה

מדינה סוציאליסטית מתיימרת לסייע לנזקקים ולחלשים שבין אזרחיה; לצורך פעולה זו היא מוציאה משאבים גדולים, שרק חלק מהם מכוון להגיע לבעלי צרכים מיוחדים. שאר התקציב זורם אל העוסקים בעבודה זו שהם, בעיקר, עובדי הציבור. אלה – משום שאין הם אנשי מקצוע טובים בהכרח – יוצרים גם אבטלה סמויה רבה בשל קבלתם חלק ניכר מעוגת המסים מבלי שישלימו את משימותיהם באופן יעיל.

בשל חוסר יעילותו של מנגנון השלטון יש בישראל אבטלה סמויה מסוג חדש, כזו של אנשים רבים שלמעשה אינם מייצרים אלא רק באים לעבודה. יותר מהנזק שהם גורמים באי ייצורם הם גורמים גם נזקים בעצם יניקתם משאבי-עתק מקופת המדינה, כי הם מאיישים את כל המנגנון הממשלתי והציבורי, החל מהמשטרה, דרך מערכת בתי המשפט וכלה בעיריות.

חלק גדול מאלה הם מטילי וגובי קנסות, שמגלגלים מיליארדים לקופת המדינה – מיליארדים שהיו יכולים להיות מושקעים בעסקים אמיתיים, המביאים תועלת אמיתית, והמייצרים תוצרים ושירותים אמיתיים לרווחת הציבור. במקום זה, נגדעת רווחתו האפשרית של הציבור על ידי משרתי הציבור המוצהרים, אשר מקצצים במשאביו ומקיימים עוד ועוד פעילות לא יצרנית שואבת שכר.

אם היו מייסדי המדינה ואלה שמתפקדים כמממשי חזונה החברתי מעוניינים באמת בהענקת יותר ויותר רווחה לאזרחי המדינה הם היו פונים לפעול בדרך שהיתה מאפשרת לישראלים להשיג יותר ויותר ערכים בצורה יעילה יותר ויותר, שהיא דרך הכלכלה החופשית. בדרך זו היו האזרחים נהנים משפע שהיה נובע מניצול כשרונותיהם הטבעיים של היצרנים שבאזרחי המדינה ולא היו נאלצים לממן את הפקיד הממשלתי המתיימר לייצר מבלי לדעת לעשות זאת.

נתונים נוספים