שיעור

שיעור

זה שמממן את הממשלה מתוך כוונה לממן את הנפגעים, כדאי שידע שהוא מממן קודם כל את הפוגעים. כי כל כסף מסים שמועבר לידי הממשל במטרה לפתור את בעיותיהם של האזרחים שנפגעים בגופם או ברכושם, מחזק קודם כל – ובהרבה מקרים בעיקר - את אלה שיוצרים את הבעיות. הם לומדים מהדרך שבה מטפלת בהן הממשלה כי ישראל מוכנה לקלוט עוד פגיעות...

נתונים נוספים