פחדני הנקמה

פחדני הנקמה

אלה שבתקשורת, אשר טרחו אתמול להתריע על "נקמה שתבוא" בעקבות הריגתו של פעיל החמאס חליל בדמשק, משרתים בעקיפין את ענין הצדקתם של המרצחים. זה לא חדש שמאז ומתמיד רוצה האויב לרצוח בנו – והוא גם איננו זקוק לפגיעה בו, כביכול, כדי "לנקום" שכן הוא מאז ומתמיד יזם פגיעה בנו גם ללא שום התגרות מקדימה מצידנו כלפיו. אך זה חדש שמצהירים על הנקמה המיועדת וגם מצפים לה כעל חדשות עובדתיות שעומדות להתגשם בהכרח. גישה זו מצדיקה, מעשית וגם מוסרית את הרצח הבא וגם עולה בקנה אחד עם מגמת ההשוואה המוסרית שבה נוקטים אנשי הרוח של השמאל מאז 67 במטרה לטשטש את עמדתו המוסרית של עם ישראל בסכסוך. כך או כך, הם מעניקים תמיכה לטיעון הקבע של אויבינו כאילו מלחמתם נגדנו מוצדקת ולו רק בשל היותה תגובה ל"פשעינו" נגדם. פסיכולוגית, לפחות, זהו אחד מהמקרים המיוחדים שבהם עוטה אדם על פחדיו אדרת מוסרית כדי לשוות להם תדמית תרבותית.

נתונים נוספים