גיבושון

גיבושון...

"בד בבד ייעשה נסיון לגבש הבנות עם כוחות הבטחון הפלשתיניים" נאמר בשידור חדשות.

בעוד אני שואל את עצמי איך אומרים בערבית "לגבש הבנות"? עולה בי שאלה המתייחסת למשהו הרבהיותר יסודי: מה זה בכלל "לגבש הבנות"?

כמו שאומרים בצה"ל, נדבר אחרי הגיבוש...

נתונים נוספים