כזב הריכוזיות במגזר הפרטי

כזב הריכוזיות במגזר הפרטי

מדי פעם שומעים על הפעילות הממשלתית המכוונת לטפל בבעיית הריכוזיות. זהו כזב הנובע מהנחת יסוד שמלמדים אותנו בישראל של היום, האומרת שהריכוזיות מבטאת פעולה כלכלית של גורמים פרטיים, הצוברים לעצמם שליטה בכלכלה. אך האמת היא שביסודו של דבר הריכוזיות היא ממשלתית, כך שהדבר איננו נכון.

למעשה, לומר שהממשלה תטפל בבעיית הריכוזיות היא סתירה שוות ערך לאמירה שהרשות הפלסטינית תטפל בבעיית הטירור, פשוט בגלל שכמו שהרשות הפלסטינית היא גורם היסוד של הטרור, גם הריכוזיות נובעת מכך שממשל שומר שליטה על כל הפעילות הכלכלית ודואג שזו תהיה תחת פיקוחו.

הריכוזיות איננה – כפי שמנסים להוליכנו שולל – בעיה כלכלית אנושית טבעית אלא פועל יוצא של פעולה ממשלתית בכל מובן שהוא; הריכוזיות איננה אלא שמו של מהלך שלטוני אשר כופה על כל פעולות המשק להיעשות דרכו, בסמכותו ועל ידו. העובדה שרבים בימינו רואים בבעלי ההון את מוקד הריכוזיות ומטילים עליהם את האחריות למחדלים שמקורם בחוקי המדינה היא תוצאה של חינוכנו המגמתי על ידי התרבות, שמטרתו להסב את תשומת לבנו ממחדלי השלטון למגזר הפרטי.

נתונים נוספים