גיוסו של צ'ייקובסקי

גיוסו של צ'ייקובסקי

"אין באופרה זו עלילה כי אין בה רשעים" מסביר הפרופסור רובינשטיין את "ייבגני אונייגין" כ"אופרה ללא גיבורים" שכתב צ'ייקובסקי האומלל שהיה הומוסכסואל שבתקופתו "אי אפשר היה לצאת למצעד גאווה כמו זה שמתקיים בתל-אביב". הסבר זה, שניתן בתכנית הבוקר המיועדת לנהגי משאיות ואוטובוסים של "קול המוסיקה" בינואר 2013, משתלב עם הפוליטיקה העכשווית של השידור הממלכתי וניתן לראותו גם כתשלום מס-שפתיים מתאים.

נתונים נוספים