הרוצח היורש

הרוצח היורש

על תפיסת הסוציאליזם כלגיטימי

הנבל המציג את עצמו קבל עם ועדה כמסייע לאנושות הוא כל אדם שרואה את הסוציאליזם כחיובי ומסייע לו כאינטלקטואל, כפקיד ממשלתי, או כאדם המוסר את עצמו (ועבודתו) בידיו.

תפיסת הסוציאליזם כגישה או שיטה כלכלית/חברתית לגיטימית מציינת, כשלעצמה, התדרדרות קשה של הבנת האדם בעולמנו את מוסריות המגמה. עצם העובדה שהסוציאליזם דוגל בהפקעה כוחנית של רכוש, שעליה מבוססת כל יכולתו החומרית-כלכלית, היא הצהרה שאין הוא שונה עקרונית מכל גזל אחר, שגם הנחת היסוד שלו היא העברה של קנין מבעליו לידי אלה שהוא נעדר מהם; בהקשר זה יש לראות את הסוציאליסט כאדם לא יצרני הדוגל בהפקעת קנינו של היצרן לטובת לא יצרנים כמוהו.

ההיקף העצום של פעילות הסוציאליזם בעולם של היום מעיד על היותו ממסד חובק עולם של ריבוי אפשרויות ביזת רכוש, המהווה התאחדות כלל-עולמית של גנבים. כל זה מסתכם בכך שהמשמעות של כל הצגה של הסוציאליזם על מישור אחד עם הקפיטליזם או כל שיטה כלכלית/פוליטית אחרת הוא שווה ערך להעמדתם על אותו מישור מוסרי של בעל קנין ושל זה שפוגע ברכושו.

הבנתו נכוחה של הגזל הקרוי "סוציאליזם" איננה רק חשיפת אי המוסריות של רעיון הגזל שבו, אלא שגם לא פחות מכך – ואולי חמור הרבה יותר – הוא מעשה ההטעייה המפלצתי המציג את הסוציאליזם כפעולה של חסד המבטאת אנושיות חיובית, ובהתאמה לכך את בעלי הקנין האמיתיים כמייצגי חוסר אנושיות. כל זה מסתכם בתפיסת והבנת מעשהו של הסוציאליזם כלפי העולם ברוחו של הרוצח היורש – הפושע שאינו מסתפק בהשתלטות על קנין קרבנותיו אלא אף מפליג עד כדי רצח אופי של קרבנו והצגת עצמו – הבוזז - כמקור השפע שיצרו הנבזזים על ידו.  

 

נתונים נוספים