מנהיגים בוגדים

 

מנהיגים בוגדים

מטרתו של כל רע הוא לפרוק את נשקו של הטוב. לכן, מנהיג שמסייע בפריקת נשק יש להעניש בעונש חמור אף יותר משמענישים לוחם אוייב – וקל וחומר מנהיג שלא רק פורק את נשקו של עם אלא גם מוסר נשק זה לידי האוייב. מנהיג בוגד כזה מכשיל אומה שלמה.

נתונים נוספים