שכרון הגנרליסימו

שכרון הגנרליסימו

הגנרליסימו הישראלי מאמין שהוא יכול ליישם מחוץ לצבא את אותה מדיניות שיישם בצבא. הוא איננו רואה – או מבין – את ההבדל בין תפקוד מערכת היררכית של הורדת הוראות וכניעה להן, שהיא המערכת הצבאית הכפייתית המבוססת על הפחדה וציות, לבין מערכת אזרחית, שבה יכול מי שאיננו מסכים לקום וללכת ואין אפשרות לשום תמיכה חיצונית בה זולת כיסו הריק של אזרח עני...

נתונים נוספים