מדיניות נסתרת

 

מדיניות נסתרת

האזרח אינו מבין מה שקורה בהליכים שמפעילים מנהלי המדיניות של ארצו. כל מה שקורה היום במדיניות החוץ יכול להיות מתורץ כסוד. מכיוון שמנהלי המדיניות הלאומית רואים סוד כאויב לא ידוע, הם מניחים שיש להתייחס אליו כמו אל כל אויב אחר ולפעול להשמידו מחמת איומו הפיזי והפסיכולוגי כאחד. לא מן הנמנע שבגישה זו אובדים פרטי מידע יקרי ערך שמביאים לכך שאזרחי המדינה ימצאו את עצמם בעתיד נפגעים מכך.

נתונים נוספים