איגוד כוזב

איגוד כוזב

ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל מציגה את עצמה, ביחד עם איגודים אחרים, כאחראית על זכויותיהם של העובדים – ולפעמים אף לוקחת זכויות יוצרים על נושא הזכויות בתודעתם של עמלים רבים בישראל – אך זכויות עובדים נגזרות מזכויות האדם ואינן קיימות, למעשה, אלא כאינפלציה של מושג הזכויות.

נתונים נוספים