רעיון אחד

רעיון אחד

קו רעיוני אחד של אי מוסריות יסודית אשר איננה מכירה בבעלותם של הורים על ילדיהם מקשר בין אנשי המסתורין שחטפו ומכרו את ילדי עולי תימן, לאנשי הסוכנות שלקחו מהורים בארצות צפון אירופה את ילדיהם לחינוך נפרד בהתיישבות העובדת בארץ ישראל, לרשות העבודה הסוציאלית הישראלית אשר מחזיקה בסמכות להחליט לקחת ילד מהוריו כדי לגדל אותו טוב מהם, לאנשי ממשלת סין אשר מגבילה את האזרח הסיני ללידת ילד אחד בלבד, ולאורה נמיר, שגרירת ישראל לשעבר בסין, אשר רואה בסינים "עם חכם".

נתונים נוספים