אמונה טפלה קטלנית

אמונה טפלה קטלנית

משה בן מנחם נרצח על ידי מחבל, אך הוא מת בגלל אמונה טפלה – האמונה שלממשלה הזכות לקבוע מגבלות על זכות ההגנה העצמית שלו. יותר משהרג אותו כדור המחבל, הרגה אותו אמונה טפלה זו, כפי שהרגה רבים ממכריו, כי הוא הסכים לכך שיקחו ממנו את נשקו – ושימסרו אותו לאויביו. הוא האמין בזכותו של הממשל לאסור עליו להתגונן.

נתונים נוספים