סירוס

סירוס

המדינה המודרנית – וישראל היא דוגמה מובהקת לכך - היא ששללה מאזרחיה את חופש הביטוי דרך זה שעקרה מהם את יכולת הביטוי באמצעות חינוכה הלקוי בתחום הלשון. חינוך פגום זה פגע בו בזמן ביכולת הביטוי וביכולת החשיבה גם יחד, כאשר יכולת החשיבה, המבוססת על הקשר בין הלשון למציאות, היא הנפגעת הראשונה והיסודית מבין השניים.

נתונים נוספים