הצו המוסרי העתיק

הצו המוסרי העתיק

לפוליטיקאים, המגלים רוחב-לב ונדיבות רבים כל-כך בכספי-הציבור – במיוחד בישראל, בה אינם מוגבלים כלל על ידי חוקה מחייבת - יש לומר את המלים העתיקות: זה לא שלך לתת!

נתונים נוספים