הטעייה

הטעייה

רבים הם בני האדם הנהנים – במיוחד בגיל קשיש - מכך שהמדינה / הממשלה / השלטון מעניקים להם בערוב ימיהם ערכים כמו ביטוח לאומי, בטחון בריאותי, והנחות בעלויות ותשלום בתחומים כמו תחבורה, חינוך, אמנות ובידור בשל גילם המתקדם. לרוב, על אף שרבים מאזרחי המדינה הבוגרים נמצאים במצב כלכלי קשה אחרי שנים רבות של תשלומי ביטוח לאומי ושאר מסים למדינה, אין הם רואים בה את האשם למצבם ואף מודים על המתת שמוענק להם מצידה.

לרוב אין האזרחים בודקים את חשבונות המדינה ואת פרטי ההשקעות שזו עושה במשאביהם; כקרבנות תמימים של הטעייה רעיונית מגיל צעיר אין הם נותנים את דעתם על מקורם של הערכים שהם מקבלים ממנה בערוב ימיהם והם מאמינים כי איכשהו דברים אלה שייכים להם כי המדינה לקחה אותם מהם בגיל צעיר יותר ועתה היא מחזירה אותם להם. אך רובם לא היו מסכימים ליהנות מהם אם היו יודעים שמדובר בגזל אשר נלקח מעמלם של בני אדם יצרניים – שהם ביניהם.

ובוודאי שהם לא היו מסכימים למה שנעשה אם היו מגלים כי השיטה שיצרה את החלוקה שבזכותה הם נהנים ממה שהם מקבלים בערוב ימיהם לא החזירה להם שווה ערך למה שנטלה מהם, ולמעשה היא פגעה בהם קשה מגיל צעיר, וגם – בנוסף לכך - ביכולתם של כמעט כל האזרחים בחברה ושאם המצב לא היה כזה היו כולם – כולל הם – מקבלים לידיהם הרבה הרבה יותר בערוב ימיהם.

נתונים נוספים