לזכור

לזכור

יש לזכור לדראון עולם את שני צדדי מטבע הפשע של ממשלת ישראל ומדינת ישראל בשנת 2003(לפחות): אי פעולה למען הגנה על זכויות ציבור משלם המסים הישראלי ב. מניעת הציבור מלהגן על עצמו (במיוחד על ידי רדיפתם והוקעתם של אלה מתוכו שמוכנים להילחם להגנתם העצמית על ידי איסור החזקה ושימוש בנשק, במיוחד כשמדובר במתיישבים דתיים או בעלי נטייה לאומית)

נתונים נוספים