36 א קצרים

# תצוגה 
כותרת מחבר כניסות
הפצצה והמחט נכתב על ידי ohad kamin 603
שאלות נכתב על ידי ohad kamin 519
זהב נכתב על ידי ohad kamin 511
קנה לך חבר נכתב על ידי ohad kamin 515
דור הענקים נכתב על ידי ohad kamin 714
רוע מזוקק נכתב על ידי ohad kamin 585
חדשות הועדה נכתב על ידי ohad kamin 538
עת לשנוא נכתב על ידי ohad kamin 533
מסגרות נכתב על ידי ohad kamin 592
אל חולה הרוח נכתב על ידי ohad kamin 494

נתונים נוספים